Nye bilder fra Djupvik, Spåkenes og Rotsund i Troms

med Lyngsalpene i bakgrunnen.