Fotografering for bedrifter og reiseliv

Fotografering for industri, fiske og kystnæring, installasjoner, bygg-og anlegg, arbeidsfolks hverdag og reiseliv.